[h1title]

Նյութատեխնիկական բազա

Համալսարանն ունի հարուստ նյութատեխնիկական բազա.

  • սեփական շենք, որը կահավորված է լաբարատորիաներով, կաբինետներով, լուսավոր և հարմարավետ լսարաններով
  • գրադարան, մոտ 5000 կտոր ուսումնամեթոդական և գեղարվեստական  գրականությամբ, տպարան, ընթերցասրահ, նորագույն լինգաֆոնային կաբինետ
  • համակարգչային լսարան` համալրված նոր սերնդի համակարգիչներով և շուրջօրյա ինտերնետ կապով
  • հանդիսությոնների դահլիճ
  • կոնֆերանս դահլիճ
  • ընդարձակ և գեղեցիկ ֆոյե
  • երկու ֆիզկուլտուրայի դահլիճ
  • բուֆետ