[h1title]

Դասախոսական կազմ

Համալսարանում դասավանդում են ճանաչված, փորձառու գիտնականներ` դոկտորներ, գիտությունների թեկնածուներ: Բարձր որակավորում ունեցող գիտնականների շնորհիվ Բուհ-ում իրականացվում են ժամանակակից գիտության տարբեր ոլորտներին առնչվող հիմնարար և կիրառական կարևորագույն հետազոտություններ:

Ինչ վերաբերում է ուսումնագիտական աշխատանքներին, ապա դրանք կազմակերպվում են 6 ամբիոններում, որոնք համալրված են նորագույն տեխնիկայով և սարքավորումներով: