[h1title]

Ամբիոններ

1. Իրավագիտության ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Ժիրայր Հարությունի Խառատյան
(ՀՀ արդարադատության I դասի պետական խորհրդական, վաստակավոր իրավաբան)

2. Ֆինանսների ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Բենիկ Ֆիլիպի Մանուկյան
(տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, Սանկտ Պետերբուրգի ակադեմիայի թղթակից անդամ)

3. Մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների և տեխնոլոգիաների ամբոն
ամբիոնի վարիչ` Ալբերտ Երջանիկի Ոսկանյան
(տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր)

4. Օտար լեզուների և մեթոդիկայի ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Քրիստինե Յուրիկի Դադյան
(բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)

5. Մանկավարժության ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Մարգարիտա Ասքանազի Ասատրյան
(մանկավարժական գիտությունների թեկնածու)

6. Հոգեբանության ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Սուսաննա Շալվայի Կազդանյան
(հոգեբանության գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)

7. Միջազգային հարաբերությունների ամբիոն
ամբիոնի վարիչ` Արմեն Համլետի Պետրոսյան
(պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)